CO TO JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZROZUMIEĆ SPRAWOZDANIE FINANSOWE – ŚWIDERSKA GERTRUDA KRYSTYNA

Książka jest nową zaktualizowaną i znacznie rozszerzoną wersją pozycji Jak czytać sprawozdanie finansowe, która znajduje się na rynku od 2008 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Autorka odpowiada w niej na pytania, jakie najczęściej stawiają sobie czytelnicy sprawozdania finansowego, a więc:- co to jest sprawozdanie finansowe,- kto sporządza sprawozdanie finansowe i kto odpowiada za jego rzetelność,- kto bada sprawozdanie finansowe,- kto i w jakim celu korzysta z informacji w nim zawartych,- jakich informacji dostarcza bilans, rachunek zysków i strat,- jakich informacji dostarcza rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a jakich sprawozdanie z działalności,- jak ocenić kondycję firmy na podstawie sprawozdania finansowego,- o czym nie informuje sprawozdanie finansowe. CZYTAJ DALEJ